weapon engagement zone


weapon engagement zone
ginklų naudojimo zona statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Oro erdvės gynybos metu – apribota oro erdvė, kurioje ginklų panaudojimas siejamas paprastai su tam tikra ginklų sistema. atitikmenys: angl. fighter engagement zone; missile engagement zone; short-range air defence engagement zone; weapon engagement zone pranc. zone d’engagement d’arme; zone d’engagement des intercepteurs; zone d’engagement des missiles; zone d’engagement des systèmes à courte portée ryšiai: sinonimas – naikintuvų kovos zona sinonimas – raketų naudojimo zona sinonimas – trumpojo nuotolio oro erdvės gynybos sistemų naudojimo zona

NATO terminų aiškinamasis žodynas. – 3-iasis patais. leid. – Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Generalinė inspekcija . 2006.